Projekto viesinimo renginys Rumunijoje

Partneris CPIP buvo pakviestas dalyvauti renginyje “RestartEdu Caravan in Timisoara”, kuris vyko 2016 m. kovo 19 d. Renginio tikslas buvo suburti institucijų, aktyviai dalyvaujančių švietimo srityje, atstovus, siekiant sukurti didesnius tinklus, keistis idėjomis, skatinti kūrybą keičiantis švietimo patirtimi. Šio renginio metu brošiūros pagalba Andreea Micu ir Eugenia Ghinea dalyviams pristatė projektą ENTREPRENEURS 7X21.

Lithuanian