CPIP

Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente –CPIP este un ONG românesc ce activează în domeniul învățării pe tot parcursul vieții din anul 2005. CPIP se angajează să includă principiul egalității de șanse pentru toți cetățenii în politicile publice și practicile asociate, ca parte integrantă a democratizării și a creării unei societăți deschise, în scopul de a redefini statutul și de a îmbunătăți spiritul antreprenorial și oportunitățile pentru tineri. Organizația sprijină oportunități și derulează proiecte și programe ce au drept scop cooperarea și inovarea bunelor practici în acest domeniu. Obiectivul principal al CPIP este de a promova învățarea pe tot parcursul vieții prin intermediul tuturor factorilor decizionali și părților interesate. Acest lucru se face prin participarea la diverse inițiative europene și apoi prin integrarea produselor dezvoltate și rezultatelor în activitățile regionale. Până în prezent am lucrat în domeniile:

 • promovarea antreprenoriatului în rândul tinerilor şi a grupurilor cu nevoi special

 • antreprenoriat social

 • în responsabilitate socială ca parte a două reţele naţionale

 • în dezvoltare regională prin lucrarea în domeniul sănătăţii şi siguranţei sectorului agricol, şi în  formarea dezvoltatorilor din mediul rural

 • în dezvoltarea IMM-urilor prin colaborarea cu organismele de sprijin pentru IMM-uri și prin dezvoltarea unor instrumente de integrare a mobilității lucrătorilor.

   

www.cpip.ro

 

AMSP ČR

The Association of Small and Medium-Sized Enterprises and Crafts CZ (AMSP CR) reuneşte,  pe o platformă deschisă, non-politică, întreprinderi mici şi mijlocii , artizanii şi propriile organizaţii colective din întreaga Republică Cehă.
AMSP CR a fost înfiinţată în anul 2001, în prezent fiind cea mai puternică organizaţie care reprezintă interesele întreprinderilor cehe mici şi mijlocii în ţară şi în străinătate. Cei trei piloni pe care se bazează asociaţia sunt: independenţa, expertiza şi experienţa.

AMSP CR cooperează intensiv cu guvernul, ministerele individuale, iar
în ultimii ani a iniţiat o serie de măsuri politice care contribuie la crearea unui mediu de afaceri prietenos, întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Cehă. Asociaţia dispune de o experienţă de lungă durată şi expertiză în câmpul implementarii de diferite proiecte naţionale şi/sau internaţionale, ambele finanţate privat şi/sau public.

www.amsp.cz

 

DEFOIN

Career Development and Integration (DEFOIN) a luat naştere în anul 2009 cu idea de promovare a Instruirii pentru Angajare şi Inserţie a lucrătorilor angajaţi şi neangajaţi, atunci când criza economică şi cerinţele de abilităţi ale lucrătorilor era o cerinţă crucială.

DEFOIN are vastă experienţă în gestionarea comprehensive a planurilor de instruire, precum şi soluţii specifice adaptate la nevoia de proiectare (design), la gestionarea şi livrarea de instruire ocupaţională şi continua pentru afacere, şomeri şi angajaţi.

Totul se face cu ajutorul echipei de profesionişti înalt calificaţi care analizează, proiectează şi dezvoltă fiecare proiect cu cele mai mari garanţii de success.

Planurile de instruire gestionate de DEFOIN caută mereu să sporească aptitudinile studenţilor, îmbunătăţirea şi integrarea pe piaţa muncii, lărgirea şi actualizarea cunoştinţelor. Totul cu scopul principal de a îmbunătăţi productivitatea lucrătorilor şi organizaţiilor, de a creşte profitabilitatea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor ambelor părţi.

www.defoin.es

 

BETI

Institutul de Educatie Tehnologica Baltica (BETI) a fost înfiinţat în anul 2003 de o echipă activă de profesionişti care au lucrat in domeniul TIC si al tehnologiilor educaţionale, pentru mai mult de 15 ani. În timpul implementării diferitelor activităţi în învăţământul superior şi in sectorul  formării profesionale au acumulat o bogată experienţă, cunoştinţe şi aptitudini în domeniul consolidării formării TIC, metodologiei de învăţământ la distanţă, tehnologiilor de învăţare, de producţie multimedia, dezvoltarea de aplicatii web, etc. Echipa a participat activ la iniţiativele naţionale şi europene, şi anume Eureka, Leonardo da Vinci, Phare, KA3, Grundtvig şi altele.
Principalele obiective ale Institutului sunt:

 • Aplicarea activităților științifice, metodologice și practice pentru a încuraja formarea bazată pe TIC și de învățare, în scopul de a echilibra educația facilă, dezvoltarea socială și economică
 • să urmărească dezvoltarea condițiilor democratice, larg accesate auto-dependente de formare pentru toți cetățenii, în timp ce implementează paradigma învățării continue, dezvoltarea inițiativelor de educare la distanţă și crearea  sistemelor pentru formare, orientare și consiliere de învățare.
 • a susține proiectele IT și procesul de gestionare, în cooperare cu organizaţii și persoane fizice care doresc să asigure eficacitatea și calitatea activităților și serviciilor furnizate, implementate.
 • să dezvolte noi metodologii de e-learning și noi forme de învățare, Expertiză, de asigurare a calității și evaluare

www.beti.it

 

ECIPAR

ECIPAR Emilia Romagna este organizația pentru formare profesională și furnizare de servicii inovative către întreprinderile mici și mijlocii, promovată de Confederazione Nazionale dell'Artigianato. Printre obiectivele sale, există cercetarea, elaborarea, sistematizarea și diseminarea "cunoștințelor", care sunt utile pentru IMM-uri.

Fondată în 1982, ECIPAR este o societate pe acțiuni din cadrul consorțiului, actionarii săi sunt 9 companii provinciale care gestionează activitatea de formare pe zona și Federația Regională de CNA (Confederazione Nazionale Artigianato).

ECIPAR este acreditată de ISO 9000/2000 şi de regiunea Emilia Romagna.


ECIPAR oferă afacerilor mici ale întreprinderilor mici și mijlocii servicii de instruire pentru a susține creșterea abilităților manageriale, tehnice și profesionale. Experiența vastă în proiectare și furnizare de intervenții de instruire, flexibilitatea maximă organizațională, profesorii și consultanții calificați, precum și o rețea largă de contacte ale organizației ECIPAR permite adresarea la diferite probleme legate de activitatea managerială și tehnică.

www.ecipar.it

 

BPE

Business Play Europe a fost înființat în decembrie 2014 pe baza activităților economice anterioare ale fondatorilor săi. Este o micro-întreprindere care operează la nivelul educației din domeniul afacerilor și la nivel de consultanță. Activitățile sale principale sunt crearea și distribuirea de instrumente de sprijin pentru formatori și consultanți în activitatea lor de zi cu zi, precum și formarea și serviciile de consultanță în dezvoltarea și managementul proiectelor (inclusiv proiectele cofinanțate de UE).

Ca parte a serviciilor și a proiectelor sale, BPE împărtășește idei și experiențe în domeniul educației de afaceri și consultanță, cu utilizarea de soluții interesante și neconvenționale - simulări, jocuri, instrumente de diagnostic de organizare și altele.

Produsele de bază ale BPE sunt simulări de funcționare ale unei afaceri pentru diferite grupuri-țintă. Unul dintre ei - numita Business Play - este apreciată de către formatori care livrează training-uri pentru start-up-uri, angajați sau studenți privind managementul afacerilor și subiecte conexe, formarea abilităților soft în rândul antreprenorilor prezente și viitoare și construirea de atitudini antreprenoriale și mentalități. Cu toate acestea, Business Play Simulation s-a dovedit a fi folosit un instrument bun pentru întâlniri teambuilding și pot fi utilizate de consultanții HR în centrul de evaluare și dezvoltare.
Business Play Europe este un membru al rețelei de formatori și consultanți numiți e!volve - platforma pentru schimbul de cunoștințe și experiență în domeniul educației de afaceri și consultanță. Business Play Europe oferă instruire pe Managementul Cunoștințelor pentru formatori și consultanți.

www.businessplay-europe.eu  

hello(at)businessplay-europe.eu

 

UCO

Lui UCO i-a fost acordat Cartea Europeană în 1972, cu toate că rădăcinile sale se află în 1870 (Universidad Libre). Această universitate tânără, de dimensiuni medii (18.000 studenții, 1400 profesori, 730 de angajați) este o instituție dinamică adaptată cu succes la cerințele actuale de excelență în predare și expertiză științifică dovedită.
Trei campusuri diferite adună oferta academică UCO în Științe Umane, Științe Sociale și Juridice, Știință și Tehnologie, precum si Stiinte Medicale.

Domeniul de expertiză specifică și competență UCO este Agroalimentar: UCO coordonează 5 universități andaluze în Campusul Agroalimentar de Excelență Internațională (ceiA3), cu scopul de a găsi răspunsuri la provocările agricole ale secolului 21.

www.uco.es

 

 

Romanian