Spotkanie rozpoczynające projekt E7X21 zostało zorganizowane w Timisoarze w Rumuni w dniach od 6-9 grudnia 2015 roku przy udziale następujących uczestników:

  1. Rodica Pana oraz Andreea Micu from CPIP, Rumunia;
  2. Javier Morales z DEFOIN, Hiszpania;
  3. Indre Kozevnikaite oraz Santa Damijonaityte z  BETI, Litwa;
  4. Martina Belásová i Jakub Škába z  AMSP ČR, Republika Czeska;
  5. Francisco Saco, z Universidad de Córdoba, Hoszpania;
  6. Andrea Ferrarini oraz Maria Paz Venturelli z ECIPAR, Włochy;
  7. Joanna Zwolińska i Mirosław Szulc z Business Play Europe, Polska

Partnerzy projektu ENTREPRENEURS 7X21 omawiali w trakcie spotkania następujące tematy: cele i zadania projektu, oczekiwane rezultaty, plan podziału prac i zadań w projekcie, strategię realizacji projektu przygotowanego przez koordynatorów z poszczególnych państw, główne zadania dla każdego z partnerów, możliwości wyjścia projektu, sposoby upowszechniania, przedstawienie obowiązków administracyjnych i sprawozdań finansowych, kontrola jakości, monitorowanie i ocena.

Została wypracowana również umowa partnerska zawierająca obowiązkowo terminy kolejnych spotkań – obligatoryjnie organizowanych przez każdego z partnerów projektu przez cały okres jego realizacji wraz z harmonogramem dla każdego z partnerów

Polish