CPIP

Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente jest rumuńską organizacją pozarządową, która działa w obszarze kształcenia ustawicznego od 2005 roku. CPIP jest zobowiązana do uwzględniania zasady równości szans dla wszystkich obywateli w polityce publicznej i obszarach związanych z praktykami, jako integralna część demokratyzacji i tworzenia społeczeństwa otwartego, w celu ponownego zdefiniowania statusu i zwiększenia możliwości w zakresie przedsiębiorczości i szkolenia młodzieży. CPIP wspiera inicjatywy, programy i projekty, które mają na celu budowanie współpracy i innowacji dla dobrych praktyk w tej dziedzinie. Głównym celem CPIP jest promowanie kształcenia ustawicznego przez wszystkie zainteresowane strony. Odbywa się to poprzez udział w różnych inicjatywach europejskich, a następnie uwzględnienie ich w działaniach regionalnych opracowanych produktach i rezultatach. Zakres działalności CPIP obejmuje:

  • promocja przedsiębiorców i grup ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi
  • przedsiębiorczość społeczna
  • odpowiedzialność społeczna w ramach dwóch sieci krajowych.
  • promocja rozwoju regionalnego poprzez współpracę w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa dla sektora rolnego i obszarów wiejskich

www.cpip.ro

 

AMSP ČR

The Association of Small and Medium-Sized Enterprises and Crafts CZ (AMSP CR  skupia sektor małych i średnich przedsiębiorstw i rzemieślników oraz ich organizacji z całej Republiki Czeskiej, na otwartej, apolitycznej platformie. Stowarzyszenie AMSP CR zostało założone w 2001 roku i obecnie jest to najsilniejsza organizacja reprezentująca interesy czeskich małych i średnich przedsiębiorstw w kraju i za granicą. Trzy główne filary, na których Stowarzyszenie opiera swoją działalność  to: niezależność, wiedza (kompetencje) i doświadczenie.

AMSP CR intensywnie współpracuje z rządem, poszczególnymi ministerstwami, a w ostatnich latach zainicjowało szereg działań politycznych, które pomagają stworzyć przyjazne środowisko biznesowe wśród małych i średnich organizacji  w Republice Czeskiej. Stowarzyszenie dysponuje długotrwałym doświadczeniem i wiedzą (kompetencjami) w realizacji różnych projektów na arenie międzynarodowej i/lub krajowej, zarówno finansowanych ze środków prywatnych, jak i publicznych.

www.amsp.cz

 

DEFOIN

Career Development and Integration (DEFOIN) powstała w 2009 roku z myślą o promowaniu szkoleń zawodowych i włączaniu do niego zarówno pracujących jak i bezrobotnych w czasie gdy kryzys gospodarczy zasadniczo wpłynął na zmianę wymagań  w zakresie kwalifikacji pracowników.
DEFOIN posiada bogate doświadczenie w kompleksowym tworzeniu planów szkoleniowych, jak również w wypracowaniu konkretnych rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb odbiorców. DEFOIN dostarcza rozwiązań z zakresu  projektowania, zarządzania i ustawicznego szkolenia zawodowego  dla firm, pracujących a także bezrobotnych.

DEFOIN posiada zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów, posiadających kompetencje analizowania, projektowania i zarządzania projektami rozwojowymi z gwarancją sukcesu.
Plany szkoleniowe DEFOIN skupiają się wokół podniesienia umiejętności uczniów, poprawy ich integracji na rynku pracy na rzecz poszerzenia, aktualizacji i usystematyzowania ich wiedzy. Finalnym rezultatem działania DEFOIN jest poprawa wydajności pracowników i organizacji, zwiększenie rentowności przedsiębiorstw oraz poprawa jakości świadczonych przez nich usług.

www.defoin.es

 

BETI

BETI została założona w 2003 roku przez aktywny zespół specjalistów, którzy pracowali w dziedzinie technologii ICT i edukacji przez ponad 15 lat. Podczas realizacji różnych działań w zakresie szkolnictwa wyższego i sektorów kształcenia zawodowego, bogate doświadczenie, wiedza i umiejętności zostały zgromadzone w dziedzinie ICT, szkoleń zawodowych,, metodologii kształcenia na odległość, nauki, technologii produkcji multimedialnej, rozwoju aplikacji internetowych itp. Zespół aktywnie uczestniczył w krajowych i europejskich inicjatywach, na przykład: Eureka, Leonardo da Vinci, Phare, ka3, Grundvig i innych.
Główne cele Instytutu to:

  • zastosowanie działań naukowych, metodologicznych i praktycznych dla promowania szkoleń i uczenia się w oparciu o ICT, w celu zrównoważenia edukacji, społecznego i gospodarczego rozwoju.
  • poszukiwanie rozwoju demokratycznych, szeroko dostępnych i samodzielnych warunków szkoleniowych dla wszystkich obywateli podczas wdrażania paradygmatu uczenia się przez całe życie, rozwijanie inicjatyw nauczania na odległość i tworzenia systemów informacyjnych dla szkoleń, poradnictwa i doradztwa.
  • wspieranie projektów IT i zarządzania procesami, we współpracy z organizacjami i jednostkami, aby zapewnić efektywność oraz jakość realizowanych działań i świadczonych usług.
  • opracowanie nowej metody e-learningu i nowych form uczenia się, zapewnienie jakości i oceny

www.beti.it

 

ECIPAR

ECIPAR Emilia Romagna jest organizacją szkoleniową oferującą innowacyjne usługi świadczone na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw, wspieraną przez Confederazione Nazionale dell'artigianato. Wśród jej celów, istnieją badania, opracowywanie, usystematyzowanie i upowszechnienie "wiedzy", przydatnej dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Założona w 1982 roku,spółka ECIPAR jest niezarobkową firmą z ograniczoną odpowiedzialnością, jej udziałowcy to 9 przedsiębiorstw wojewódzkich, które zarządzają działalnością szkoleniową na danym obszarze oraz Regionalna Federacja CNA (Confederazione Nazionale ARTIGIANATO).

ECIPAR posiada akredytację ISO 9000/2000 i Region Emilia Romagna.

ECIPAR oferuje system usług szkoleniowych dla małych przedsiębiorstw, aby wspierać rozwój umiejętności kierowniczych, technicznych i zawodowych. Bogate doświadczenie w projektowaniu i realizacji działań szkoleniowych, maksymalna elastyczność organizacyjna, nauczyciele i wykwalifikowani konsultanci oraz rozległa sieć kontaktów w ECIPAR pozwalają na rozwiązywanie różnych problemów związanych z  technikami zarządzania i działalnością gospodarczą.

 

www.ecipar.it

 

BPE

Spółka Business Play Europe została utworzona w grudniu 2014 roku na podstawie wcześniejszych działań biznesowych swoich założycieli. Jest to mikroprzedsiębiorstwo działające w dziedzinie edukacji biznesowej i konsultingu. Główną osią jej działalności jest tworzenie i dystrybucja narzędzi wspierających trenerów i konsultantów w ich codziennej pracy, jak również świadczenie szkoleń i usług doradczych w zakresie rozwoju i zarządzania projektami (w tym projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej).

W ramach świadczonych usług i realizowanych projektów spółka Business Play Europe tworzy sieć wymiany doświadczeń w zakresie edukacji biznesowej i consultingu, z wykorzystaniem ciekawych i niekonwencjonalnych rozwiązań - symulacje, gry, narzędzia diagnozy organizacji i inne.
Flagowym produktem BPE są symulacje prowadzenia działalności gospodarczej dla różnych grup docelowych. Jedna z nich - o nazwie
Business Play - to baza do prowadzenia różnorodnych działań szkoleniowych, rozwojowych i integracyjnych zarówno w przedsiębiorstwie, jak i w instytucjach edukacyjnych i organizacjach. Mimo że symulacja biznesowa jest grą okazuje się być świetnym narzędziem do spotkań integracyjnych i może być używana przez konsultantów HR, trenerów i konsultantów.

Spółka BPE jest partnerem e!volve 4 business, przestrzeni skupiającej firmy szkoleniowe, doradcze oraz indywidualnych trenerów wokół idei wymiany know-how, doświadczeń i networkingu. W ramach współpracy biznesowej z naszymi partnerami, dostarczamy sprawdzonych gier, narzędzi szkoleniowych, badawczych i diagnozy organizacji, wspierających zarządzanie personelem i podejmowanie decyzji menedżerskich.

www.businessplay-europe.eu  

hello(at)businessplay-europe.eu

 

UCO

UCO powstał  w 1972 roku, choć jego korzenie sięgają roku 1870 (Universidad Libre). Ten młody, średniej wielkości uniwersytet (18 000 studentów, 1400 nauczycieli, 730 pracowników) jest dynamiczną instytucją, która z powodzeniem dostosowuje się do aktualnych potrzeb nauczania i przekazywania sprawdzonej wiedzy naukowej.

Trzy różne kampusy akademickie mają w swojej ofercie studia humanistyczne, prawne,  nauki społeczne, nauki technologiczne oraz nauki o zdrowiu.]

UCO jest specjalistyczna uczelnia w obszarze sektora rynku rolnego. Koordynuje  działania pięciu andaluzyjskich uniwersytetów w ramach programu Agrifood Campus of International Excellence (ceiA3) mającego na celu znalezienia odpowiedzi na wyzwania rynku rolnego w XXI wieku.

www.uco.es

 

 

Polish