CPIP

Centrul Pentru Promovarea Invatarii Permanente je rumunská nevládní organizace, která se zaměřuje na oblast celoživotního vzdělávání od roku 2005. CPIP je odhodlána prosazovat princip rovných příležitostí pro všechny občany ve veřejné politice a podobných odvětvích, jako důležitou součást demokratizace a vytvoření otevřené společnosti, za účelem vylepšení podnikání a příležitostí pro mladé. Podporují iniciativy a realizují programy a projekty, které se zaměřují na spolupráci a inovace v tomto oboru. Hlavním cílem CPIP je podporovat celoživotní vzdělávání prostřednictvím všech relevantních zapojených organizací. Toho všeho je dosaženo účastí na různých evropských iniciativách a následném zohlednění regionálních aktivit v rozvíjení produktů a dosahování výsledků. Prozatím tato organizace pracovala v těchto oblastech:

Podpora podnikání mladých a skupin se speciálními potřebami.

  • Sociální podnikání
  • Sociální odpovědnost jako součást dvou národních networkingových sítí.
  • Regionální rozvoj prací ve zdravém a bezpečném zemědělském sektoru a školení rozvoj na venkově
  • Malé a střední podniky prostřednictvím spolupráci s orgány, které je podporují a rozvíjejí nástrojů pro integraci mobility pracovníků. 

www.cpip.ro

 

AMSP ČR

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) sdružuje malé a středně velké podniky a řemeslníky a jejich kolektivní organizace z celé České republiky a to na otevřené nepolitické platformě. AMSP ČR byla založena v roce 2001 a dnes je nejsilnější organizací, které reprezentuje české malé a středně velké podniky na domácí půdě, ale i v zahraničí. Tři hlavní pilíře, na kterých je organizace založena, jsou: nezávislost, odbornost a zkušenost.

AMSP ČR intenzivně spolupracuje s vládou, individuálními ministerstvy a v posledních letech iniciovala řadu politických opatření, které pomáhají vytvořit přátelské podnikatelské prostředí v České republice. Asociace disponuje dlouholetými zkušenostmi a odborností v oblasti implementace různých mezinárodních a /nebo národních projektů a to financovaných jak ze soukromých zdrojů, tak z veřejných.

www.amsp.cz

 

DEFOIN

Career Development and Integration (DEFOIN) byl založen v roce 2009 s myšlenkou podněcovat školení, které bude pomáhat zaměstnat osoby bez práce. To vše bylo v době ekonomické krize naprosto nezbytné.

DEFOIN má rozsáhlé zkušenosti s řízením vzdělávacích projektů, stejně jako s vytvářením specifických řešení přizpůsobených potřebám designu, řízení a poskytování průběžného a dalšího vzdělání pro obchod, zaměstnané i nezaměstnané.

Tým vysoce kvalifikovaných profesionálů navrhuje, analyzuje a vytváří každý projekt s nejvyššími zárukami úspěchu.

Školení řízené prostřednictvím DEFOINu jsou zaměřeny na posílení dovedností studentů, zlepšení a integraci na pracovním trhu, rozšíření a doplnění informací jejich vědomostí. To vše s cílem zvýšit produktivitu pracovníku a organizací, zvýšení ziskovosti a zlepšování kvality služeb.

www.defoin.es

 

BETI

BETI byla založena v roce 2003 aktivním týmem profesionálů, kteří pracovali v oboru informačních a vzdělávacích technologií více jak 15 let. Zatímco realizovali různé aktivity v sektoru vyššího a odborného vzdělávání, získali významné zkušenosti a dovednosti v oboru informačních technologií, metodologie, distančního studia, studijních technologií, multimediální produkce, vývoje webových aplikací atd. Tým se aktivně účastnil národních a evropských iniciativ, konkrétně Eureka, Leonardo da Vinci, Phare, KA3, Grundvig a dalších.

Hlavními cíli Institutu jsou:

  • Aplikovat vědecké, metodologické a praktické aktivity pro podporu vzdělávání založeného na IT, aby se vyrovnalo vzdělávání, sociálnímu a ekonomickému rozvoji.
  • Vyhledávat pro rozvoj demokratických a nezávislých podmínek vzdělávání pro všechny občany, zatímco je implementováno paradigma celoživotního vzdělávání, distančního vzdělávání, iniciativy a vytváření informačních systémů pro vzdělávání, vedení a poradenství.
  • Podporovat projekty založené na IT a řízení procesů ve spolupráci s organizacemi a jednotlivci, kteří se snaží zajistit efektivitu a kvalitu implementovaných aktivit a nabízených služeb.
  • Vytvořit nové e-learningové metodologie a nové formy učení, expertízy, zajištění kvality a ohodnocení.

www.beti.it

 

ECIPAR

ECIPAR Emilia Romagna je organizací zajišťující vzdělávání a inovativní služby nabízené malým a středním podnikům, které jsou podporované Confederazione Nazionale dell’Artigianato. Mezi jejich cíle patří výzkum, systematizace a šiření „vědomostí“, které jsou užitečné pro MSP.

Organizace byla založena v roce 1982, ECIPAR je neziskovou organizací a podíl v ní má 9 provinčních společností, které zajišťují vzdělávací aktivity v regionu a Regionální federace CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato.)

ECIPAR má certifikaci ISO 9000/2000 a regionu Emilia Romagna.

ECIPAR nabízí malým a středním podnikům vzdělávání ve službách pro podporu růstu manažerských, technických a profesionálních dovedností. Mají rozsáhlé zkušenosti v designu a dodávání vzdělávacích vstupů, maximum organizační flexibility, učitele a kvalifikované konzultanty a rozsáhlou síť kontaktů ECIPARu, umožňuje zabývat se různými tématy souvisejícími s řídícími technikami a podnikatelskými aktivitami.

www.ecipar.it

 

BPE

Business Play Europe byl založen v prosinci 2014 na základě předchozích obchodních aktivit jeho zakladatelů. Je to mikro-společnost, která se pohybuje v oboru vzdělávání a konzultačních služeb. Jejich hlavními aktivitami jsou objevování a distribuce nástrojů podporujících lektory a konzultanty v jejich každodenní práci, stejně jako školení a konzultační služby v projektovém rozvoji a řízení (včetně projektů financovaných EU).

Jako součást svých služeb a projektů, BPE sdílí myšlenky a zkušenosti v obchodním vzdělávání a konzultacích, s využitím zajímavých a nekonvenčních řešení – simulací, her, nástrojů organizační diagnostiky a dalších.

Klíčové produkty BPE jsou simulace fungujících firem pro různé cílové skupiny. Jedna z nich – pojmenovaná „Obchodní hra“ – je oceňována lektory, kteří ji představují ve start-upech, zaměstnancům nebo studentům obchodního managementu, rozvíjející měkké dovednosti mezi současnými a budoucími podnikateli a budují jejich myšlení a přístup k podnikání. „Obchodní hra“ se prokázala jako užitečný nástroj pro teambuildingová setkání a může být využita konzultanty lidských zdrojů v hodnotících a vývojových centrech.

Business Play Europe je členem sítě lektorů a konzultantů pojmenované e!volve – platformy pro sdílení vědomostí a zkušeností skrze obchodní vzdělání a konzultace. Business Play Europe poskytuje také znalosti managementu a to jak pro lektory, tak pro konzultanty.

www.businessplay-europe.eu  

hello(at)businessplay-europe.eu

 

UCO

UCO byla založena v roce 1972, přestože její kořeny sahají až do roku 1870 (Universidad Libre). Tato mladá, středně velká univerzita (18 000 studentů, 1 400 učitelů, 730 zaměstnanců) je dynamickou institucí přizpůsobenou současným požadavkům na profesionalitu ve výuce a prokázanou vědeckou odbornost.

Univerzita má tři různé kampusy a nabízí obory v odvětví humanitních věd, právních a společenských věd, vědě a technologii a zdravotních vědách.

Oblast specifické odbornosti a kompetencí je na UCO Agrifood: UCO koordinuje 5 andaluských univerzit v rámci „Agrifood Campus of International Excellence“ (ceiA3), zaměřené na hledání odpovědí zemědělských výzev 21. století.

www.uco.es

 

 

Czech