Kick-off – první projektové setkání projektu E7X21 byl organizováno v Temešváru, v Rumunsku, v termínu 6. - 9. prosince 2015, a to za účasti:

  1. Rodicy Pany a Andreey Micu z CPIP, Rumunsko;
  2. Javiera Moralese z DEFOIN, Španělsko;
  3. Indré Kozevnikaite a Santy Damijonaityte z BETI, Litva;
  4. Martiny Belásové a Jakuba Škáby z AMSP ČR, Česká republika;
  5. Francisca Saca z Universidad de Córdoba, Španělsko;
  6. Andrey Ferrarini a Marii Paz Venturelli z ECIPAR, Itálie;
  7. Joanny Zwolińska a Mirosława Szulc z Business Play Europe, Polsko.

Partneři projektu ENTREPRENEURS 7X21 diskutovali o následujících tématech: záměry a cíle projektu, předpokládané výsledky, pracovní plán a rozdělení úkolů, implementační strategie připravenou koordinátory, hlavní aktivity pro každý z výstupu projektu, diseminace a využití výsledků, administrativa a povinné finanční předpisy a v neposlední řadě také kontrola kvality, monitoring a hodnocení. 

Czech